Disclaimer

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld; eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Repelsteeltjes (ook niet via een eigen netwerk).
  • Repelsteeltjes kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
  • Repelsteeltjes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van repelsteeltjes.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of tijdelijke onmogelijkheid om repelsteeltjes.nl te kunnen raadplegen.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
  • Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd de rechten van derden op beeldmateriaal te traceren. Ben je van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal op deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of heb je gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website? Laat dit ons weten: info@repelsteeltjes.nl