Voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving

 • Je kunt je inschrijven voor het aankomende workshops als je in 2023 naar de middelbare school (of hoger) gaat. De maximale leeftijd is 20 jaar bij inschrijving.
 • Deze hiervoor genoemde leeftijdsgrens geldt in principe altijd, tenzij we een specifiek aanbod hebben voor een andere doelgroep. In dat geval benoemen we dat er altijd bij.
 • De deelnemer is woonachtig in de gemeente Zundert.
 • Onder de 16 jaar heb je toestemming nodig van een ouder of voogd. Een van hen vult dan ook het inschrijfformulier in met hun NAW-gegevens.
 • Bij inschrijving verbind je je voor dat seizoen aan Repelsteeltjes en word je bij wekelijkse repetities en alle andere gemaakte afspraken (in relatie tot de voorstelling) verwacht* (geldt niet voor workshops).
  • * Specifieke afspraken buiten de reguliere repetitietijd om worden altijd tijdig gecommuniceerd met de deelnemer en ouder/voogd (indien minderjarig).
 • Repelsteeltjes behoudt zich het recht, maar niet de plicht, de ingevulde gegevens op juistheid te controleren. We slaan je gegevens op in ons adresbestand. Zie ons privacybeleid over hoe we om gaan met deze gegevens.
 • Mochten jouw NAW-gegevens tijdens een seizoen veranderen, vragen we je de wijziging(en) door te geven aan het bestuur van Stichting Repelsteeltjes via info@repelsteeltjes.nl
 • Repelsteeltjes werkt met open inschrijving. In principe is iedereen – met inachtneming van de hierboven benoemde voorwaarden – welkom om deel te nemen. Bij een grote hoeveelheid inschrijvingen (meer dan wat de productie redelijkerwijs aan kan) probeert Repelsteeltjes zoveel mogelijk voor iedereen een taak/rol in de productie te verwerken. Indien dit niet mogelijk is binnen de visie van Repelsteeltjes, gaat het bestuur in beraad over de best mogelijke optie voor dat betreffende seizoen.

Betalingen

Deelnemers

 • Als je jezelf of als je als ouder/voogd je kind hebt ingeschreven voor Repelsteeltjes dien je vóór de betreffende workshop of repetitie het te betalen bedrag voldaan te hebben op de rekening van Stichting Repelsteeltjes.
 • Als je niet (op tijd) betaalt, annuleert Stichting Repelsteeltjes jouw inschrijving. Uiteraard ontvang je voor die tijd van ons een betalingsherinnering. We laten je niet zomaar gaan.
 • Na betaling ontvang je een definitieve bevestiging van inschrijving voor jouw deelname aan de betreffende activiteit van Repelsteeltjes.
 • Restitutie van het inschrijvingsgeld is in principe niet mogelijk.

Tickets

Fijn dat je naar onze voorstelling komt! We werken met Eventbrite, een handig ticketsysteem. Op iedere bestelling zijn de Servicevoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Eventbrite van toepassing.

Ons restitutiebeleid: restituties tot 2 dagen (48u) voor de betreffende voorstelling.

Tot slot

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting Repelsteeltjes.

Versie voorwaarden d.d. 14 juni 2023.